JİNEKOMASTİ

jinekomasti

Jinekomasti erkeklerde herhangi bir yaşta memelerin aşırı büyümesi ve gelişmesi olarak tanımlanabilir. Hormonal değişiklikler, kalıtsal etkenler, bazı hastalıklar ve bazı ilaçlar erkekte jinekomastiye neden olurlar.

Jinekomasti erkekte beden imgesi algısını olumsuz etkileyebilir ve davranış bozukluğuna yol açabilir. Toplumsal çekiniklik ve bazı bedensel ve sosyal aktivitelerden kaçınma tepkisine neden olabilir. Memelerde aşırı yağ toplanması, aşırı meme bezi büyümesi, hem yağ hem de meme bezi büyüklüğünün birlikte olması meme hacminde büyümeye neden olur. Her iki meme eşit ya da asimetrik büyüyebilir ya da sadece bir memede büyüklük ortaya çıkabilir. Meme büyümesine ek olarak deride fazlalık değişen derecelerde soruna eşlik edebilir. Sınırlı büyümelerde deri elestisitesinin yeterli olduğu durumlarda sadece cilt altında kalan yağ ve meme bezi dokularına müdahale etmek yeterli olurken, aşırı büyümelerde genellikle meme derisini de içeren cerrahi yöntemler söz konusu olur. Bu durumlarda meme başı da göğüs kafesinden uzaklaşabilir ve sarkabilir, böyle hallerde meme başı pozisyonunun yeniden oluşturulması gerekir. Hafif ya da orta derecede ve daha çok yağ dokusu nedenli büyümelerde genellikle seçilen yöntem liposuction’dır. Neden bez büyümesi ise cerrahi olarak kesip çıkarmak daha doğrudur. Bazı durumlarda, hatta genellikle bu iki yöntem kombine edilmektedir. Birçok jinekomastide genellikle memenin kahverengi kısmının hemen altından kesi yapılır ve doğal konturlar içinde kaldığından bariz bir iz kalmaz. Fakat çok büyük memelerde meme derisine de girişim yapmak gerektiğinden ameliyat yöntemine göre meme cildinde değişen derecelerde, şekil ve büyüklükte ameliyat izi kalır. İyi ve doğru cerrahi teknik, ameliyat sonrası bakım  izlerin daha kaliteli iyileşmesini sağlar. Sigara içmek hemen her ameliyatta olduğu gibi jinekomasti düzeltilmesinde de girişim riskini arttırır, olumsuz yara iyileşmesi ve izler gibi sorunların ortaya çıkma olasılığı artar, asimetriler, duyu bozuklukları gibi sorunlar daha sık ortaya çıkar. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır, aynı gün ya da ertesi gün taburcu olunur. Yaklaşık 1 hafta sonra normal işe-güce dönmek mümkündür. Ameliyat sonrası erken dönemde güneşe maruz kalınmaması önerilir.

Ergenlerde jinekomasti daha şiddetli psikolojik sorunlara yol açar, aslında jinekomasti düzeltilmesi meme gelişiminin tamamlanmasından sonra yapılmalıdır, fakat ergenlerde ciddi rahatsızlık ve sosyal çekiniklik ortaya çıkarsa ameliyat düşünülebilir fakat bu durumda ileride tekrar ameliyat gerekebileceği bilinmelidir. Yetişkinlerde başkaca sağlık sorununun olmadığı durumlarda her yaşta ameliyat yapılabilir. Cerrahi tedavi öncesi hormonal açıdan değerlendirme yapılmalı ve gerektiğinde ek incelemeler yapılmalıdır. Bunun dışında özellikle tek memede ani ortaya çıkan büyüme ve izole kitle oluşumunda meme kanseri olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Erkeklerde meme kanseri kadınlara göre daha nadir görülür fakat  daha saldırgan davranışta olduğundan erken tanı çok önemlidir.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.