MEME UCU ESTETİĞİ

mbannery1

Sadece meme ucuna yönelik estetik girişimler de yapılabilmekte midir?

Meme ucuna yönelik estetik cerrahi işlemleri genellikle tüm memeyi ilgilendiren cerrahi işlemlerin bir parçası olarak görülmektedir ve bu ameliyatların bir parçası olarak uygulanagelmektedir. Aslında sadece meme ucuna yönelik estetik girişimler de yapılmaktadır.

Meme ucu olarak tanımlanan yapı nedir?

Meme ucu, meme uçlarında bulunan iki kısımdan oluşan bir anatomik yapıdır. kahve renkli yuvarlak bir kısım (areola) ve onun merkezinde öne çıkıntılı olan kısım (nipple). Bu iki ayrı yapıda ayrı ayrı problem olabilir ve ayrı ayrı ya da birlikte düzeltilmesi gerekebilir.

Meme ucuna estetik girişim gerektiren bozukluklar nelerdir?

Meme ucunu oluşturan yapılarda genel olarak ya da birbirlerine oransal olarak büyüklük ya da asimetriler var olabilir. Nipple/areola/meme için ideal oranlar 1/3/9 olarak kabul edilmektedir. Fakat burada kişinin kendi algısı daha önemlidir. Meme ucunun kahverenkli kısmının ideal genişliği ise 42-45 mm civarındadır. Geniş olan meme uçları daraltılabilmektedir. Bunun dışında öne çıkıntılı olan kısım kalın, geniş ya da uzun olabilir. Bu kısım daraltılabilir ya da kısaltılabilir. Bunlar dışında meme uçları içeriye dönük ve gömülü olabilir. Bu durum aynı zamanda emzirme ile ilgili sorunlar da ortaya çıkarabilir. Bu nedenle düzeltilmesi önerilir. Bu işlem dünyada bir çok sağlık sigortasınca sağlık sorunu olarak kabul edilir ve maliyeti sigorta kurumunca karşılanır.

Gömülü meme ucu düzeltilmesinden sonra memeden sağlıklı emzirme olmakta mıdır? Meme ucunda duyu bu durumdan nasıl etkilenir?

Uygun bilimsel yöntemler kullanıldığında emzirme ve meme ucu duyusunda bir kayıp oluşmamaktadır.

Bu sayılanlardan daha ciddi meme ucu estetik sorunları var mıdır?

Doğumsal çok çeşitli anomaliler olabilir. Tüm memeyi ilgilendiren gelişme bozuklukları olabilir. Çok ciddi asimetriler ve gelişme gerilikleri olabilir. Bu sorunların hemen hemen tamamı plastik cerrahi yöntemleri ile çözülebilmektedir.

Bu işlemlerin tamamı meme büyütme, küçültme ya da dikleştirme ameliyatları sırasında gerçekleştirilebilir mi?

Meme ucuna yönelik tüm cerrahi işlemler memenin tamamına yönelik işlemlerle birlikte başarıyla yapılabilmektedir.

Yanık ya da kanser gibi nedenlerden meme ucu kaybı olduğunda yeniden yapılabilmekte midir?

Yanık ve kanserle meme ucu kayıplarının en sık görülen nedenleridir. Kanser nedeniyle tüm meme kaybı geliştiğinde hem meme hem de meme ucu başarıyla yeniden yapılabilmektedir. Yanıklarda ise yanığın şiddeti ve yaygınlığına göre başarı şansı değişkenlik göstermektedir.