Ayak Bileği Estetiği

Ayak_Bilegi_Estetigi

Ayak bileklerine hakikaten estetik girişim yapılabilir mi?

Ayak bilekleri ve alt bacak bölgesine yapılabilecek estetik girişimler son yıllarda daha başarıyla uygulanır hale gelmiştir. Liposuction prosedürlerinin günlük hayatta sık kullanılır olmasından sonra alt bacak ve ayak bilekleri bölgelerine yönelik girişimler bir süre çekinceyle karşılanmış ve sık uygulama alanı bulamamıştır. Fakat liposuction tekniklerinde ilerlemeler ve deneyimler arttıkça bu bölgelerde de inceltme ve şekillendirmeye yönelik girişimler yapılır olmaya başlamıştır.

Bu bölgelere şekil vermek amacıyla neler yapılmaktadır?

Bu alanlarda küçük kesilerden keskin küretaj işlemleri ve liposuction ya da bu iki yöntemin birleştirilmesiyle memnuniyet verici sonuçlar alınabilmektedir.

Bu işlemler herkese ve her durumda uygulanabilir mi?

Eğer alt bacak ve ayak bileklerinde kalınlık ve kontur deformitesi kas gelişimine ve kitlesel kas büyüklüğüne bağlı ise bu kişiler anılan işlemlerden çok yarar görmezler. Kemik yapıya bağlı şekil bozuklukları da liposuction ve küretaj işlemlerinden yarar görmezler. Kalınlık ve şekil değişiklikleri eğer bölgesel yağ birikimine bağlı ise bu yöntemler estetik açıdan yararlı sonuçlar sağlayabilirler.

Alt bacak ve ayak bileği bölgesinde ne tip şekil bozuklukları görülmektedir?

Normalde bacaklar ayak bileğine doğru incelen ve dışta hafif yaylanma iç kısımda ise daha düz bir hat ortaya koyan bir şekil oluştururlar. Anormal yağ depolanmaları daha çok iki şekilde görülür. Ayak bilekleri ve alt bacak bölgesi silindirik şekilde çepeçevre kalın olabilir ya da bacak boyunca dış kenarda ve alt kısımda iç kenarda ve bunlarla birlikte ayak bileğinde çepeçevre olacak şekilde bölgesel fazla yağ depolanmaları şeklinde ortaya çıkarlar. Alt bacak bölgesi arka kısımda bulunan kas yapılarının alt kenarları normalde sınır veren bir görüntü ortaya koyarlar. Bu sınırda yağ depolanması olduğundan bacak silindirik şekilde kalınlaşmış görünür ve estetik konturunu kaybeder. İnsan vücudunda deri altı yağ dokuları 3 ayrı derinlikte bulunurlar. Özellikle alt bacak bölgesinde farklı alanlarda farklı derinliklerde yağ depolanmaları ortaya çıkar. Uygulanacak herhangi bir cerrahi prosedür öncesinde bu alanlar dikkatle tespit edilmeli ve tanımlanmalıdır. Bu yağ depolanmaları ölçümlerle ve bazı özel muayene yöntemleriyle saptanabilirler.

Alt bacak ve ayak bileği liposuction uygulamaları kimlere yapılmaz?

Yapısal olarak yarar görmeyecek ya da herhangi bir sağlık sorunu bulunan kişilere bu işlemler uygulanmaz. Bunun dışında değerlendirilmede ilk göz önüne alınması gereken şey bacak bölgesi toplardamar sorunlarıdır. Varis varlığında tüm bacak toplardamar sistemi ayrıntılı incelenmeden estetik girişim yapılmaz.

Liposuction sonrası korse ya da benzeri şeyler giyilmeli midir?

Evet. Belirli basınca sahip varis çorapları ve korseler işlemin ve kişilerin özelliklerine göre belirli  bir süre giyilmelidir.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.