BOYUN GENÇLEŞTİRME

boyun-gençleştirme

Boyunu yaşlı gösteren şeyler nelerdir?

Boyun derisinde sarkma ve kırışma, boyunda deri altında bulunan ince kas (platisma) yapısında gevşeme, deri altı ya da platisma atında yağ birikimleri, çene altı tükrük bezinde sarkma ve boyun kaslarından bazılarında gevşeme ve sarkma gibi nedenler boyunu yaşlı gösterirler. Tüm bu nedenler çene boyun açısında silinmeye yol açarlar. Ayrıca gençlerde de çene-boyun açısında silinme olması estetik yakınmalara yol açabilir.

Boyuna botoks yapılabilir mi?

Boyunda hemen deri altında bulunan ince kas yapısında (platismada) bantlar oluşmuşsa botoks yapılabilir ve belli bir dereceye kadar daha düzgün görünüm sağlar. Fakat tüm yaşlanma belirtilerine yararlı olmaz.

Çene ucunun geride yerleşimi boyun görünümünü etkiler mi?

Genellikle evet. Bu durum çene-boyun açısında silinmeye yol açabilir. Çene ucunun ilerletilmesi genellikle bu açıda önemli oranda düzelmeye yol açar. Bazı kişilerde sadece bu prosedür bile boyun görünümünde çok önemli oranda düzelme sağlar.

Boyun gençleştirme için ameliyat dışında başka yöntemler var mıdır?

Evet. Bunlar botoks uygulamaları, lazerle yapılan cilt gençleştirme uygulamaları olarak özetlenebilir.

Boyunda asıl sorun yağ birikimi ise liposuction yapılabilir mi?

Evet. Boyuna liposuction genellikle tek başına yapılan bir uygulama olmamakla birlikte özellikle gençlerde bazen tek başına yapıldığında da oldukça etkili bir ilerleme sağlayabilir.

Boyun germe ameliyatı nasıl yapılır?

Boyun germe ameliyatları genellikle yüz germe ameliyatlarıyla birlikte yapılır. Nadiren tek başına da uygulanabilmektedir. Basitçe derinin gerilmesi şeklinde uygulanabileceği gibi platismaya yönelik işlemler, yağ dokusuna yönelik işlemler, çene altı tükrük bezi girişimleri gibi uygulamalar birlikte ya da uygun kombinasyonlar şeklinde yapılabilir. MACS lift şeklinde yapılan yüz germe işlemlerinde ise boyun açılmadan platisma germe işlemi yapılabilir ve boyun konturunda anlamlı derecede düzelme sağlanabilir. Burada üç ünite ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Boyun derisi, deri altı ince kas tabakası (platisma) ve bunların derininde bulunan yağ, kas ve tükrük bezi oluşumları.  Sonuçta derinde bulunan şişmiş ve sarkık yapılar küçültülmeli ya da yeniden yerlerine yerleştirilmeli ve üzerlerini örten deri ve deri altı yapılar onları düzgün bir şekilde saracak şekilde yerine oturtulmalıdır.

Boyunda çene altı tükrük bezlerine her zaman müdahale edilir mi?

Hayır. Bu durum nadiren gereklidir. Fakat bazı kişilerde yapısal özellikler nedeniyle bu bezler yerlerinden sarkmış ya da boyut olarak büyümüş olabilirler. Anlamlı bir estetik etki elde etmek için bu nedenlerle bazen bu bezlerin küçültülmesi ya da yerlerinin değiştirilmesi gerekebilir.

Peki her yüz germe ameliyatında boyuna da işlem yapılır mı?

Genellikle evet. Çünkü orta ve alt yüz gençleştirme işlemlerinden sonra boyundaki yapılar ve yaşlanma daha dikkat çekici olabilir ve yüz ile boyun arasında uyumsuzluk ortaya çıkabilir. Zaten alt yüz işlemlerinden sonra boyun yapılarına ulaşmak kolay ve zahmetsizdir.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.