ÇENE UCU ESTETİĞİ

Çene-Ucu-Estetiği

Çene ucu özellikle yan bakışta yani profilde yüz estetik duruşunu en çok etkileyen bileşenlerden biridir. Erkeksi ya da kadınsı görünüme önemli oranda katkısı vardır. Çene ucu görünümünde normalden sapmalar diş yaylarında görülen anormalliklere sıklıkla eşlik ederler. Fakat tamamen normal diş yapısıyla birlikte çene ucu anormallikleri de görülebilir

Çene ucu değişiklikleri sadece çene ucu kemiğindeki yapısal farklılıklar nedeniyle olabildiği gibi kemiğin üzerini örten yumuşak dokudaki değişimler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bazen de çene ucunun kemik ve yumuşak doku yapıları normal görünümde olmalarına rağmen komşu yapılardaki sarkma kırışma gibi değişimler çene ucunu normalden farklıymış gibi gösterebilirler. Çene ucu görünümü daha çok kalıtsal etkenlerce belirlenir. Cinsiyet çene ucu görünümünü etkileyen diğer önemli etkendir. Yaşlanmayla birlikte de çene ucu ve çevre yapılarda belirgin değişiklikler ortaya çıkar. Yaşlanmayla birlikte kemik hacminde azalma, dişlerde değişimler, yumuşak doku kitlesinde azalma ve sarkma, çene ucunu örten deride gözlenen değişimler çene ucu görünümünde özel yapısal farklılıklar ortaya çıkarır.

Diş yaylarında yapısal anormalliklerle birlikte görülen çene ucu değişiklileri ve tedavileri bu yazının konusu değildir ve başka bir yazıda ayrıntılı olarak incelenecektir. Çene ucu estetik girişimlerinde kabaca iki yaklaşım vardır. Kemik yapıya ilişkin prosedürler ve yumuşak dokuya ilişkin prosedürler. Kemik yapıya yönelik işlemlerde çene ucu kemiği belli bir düzlemde kesilerek yeri değiştirilir. Bu değişiklik kişinin gereksinimine göre yapılır. Serbestleştirilen kemik yapı öne, arkaya ilerletilebilir, küçültülerek yukarıya alınması ya da araya ek doku konarak aşağıya alınması sağlanabilir. Asimetri varlığında ise sağa ve sola farklı miktarda ilerletilip aşağı-yukarı asimetrileri de aynı yaklaşımla düzeltilebilir.  Çene ucunun küçük olduğu durumlarda ya da öne ilerletmenin yeterli olmayabileceği durumlarda kemik yapıda kesi yapılmadan çene ucunun önüne kemik ya da sentetik yapıda maddeler konarak çene ucunun öne doğru yetersizliği düzeltilebilir. Bu maddeler ağız içi yoluyla ya da dışarıdan çene altından küçük bir kesi ile konulabilir. Ağız içi yoluyla yerleştirildiğinde dışarıda herhangi bir kesi izi kalmaz fakat enfeksiyon riski hafifçe yükselir. Hacim olarak daha küçük sorunlarda ya da küçük asimetrilerin varlığında ise enjektabl dolgu maddeleri kullanılabilir, faka bunların ömür boyu kalıcı olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli durumlarda bu işlemlerin birkaçı kombine edilebilir ve daha iyi sonuçlar alınabilir. Çene ucu kemiğinin ilerletilmesi işlemlerinde gıdı bölgesi özel bir öneme sahiptir. Bazı kişilerde ilerletme işlemi gıdı bölgesinde öne doğru uzama sağlayacağından estetik görünüme ek katkıda bulunabilir. Yumuşak dokuya ve deri kalitesine yönelik işlemler kemik girişimlerine ek olarak ya da kişinin gereksinimine göre tek başına uygulanabilir. Çene ucunun her iki yanında sarkma varsa bunların düzeltilmesi çene ucu estetik görünümüne önemli oranda olumlu katkı sağlar.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.