ENDOSKOPİK PLASTİK CERRAHİ

endoskopik-plastik-cerrahi

Endoskopik plastik cerrahi nedir? Endoskopik yöntemlerle plastik cerrahide neler yapılmaktadır?

Endoskopik cerrahi, ameliyat edilecek bölge tamamen kesilerek açılmadan küçük kesilerden ışık kaynağı, kamera ve özelleşmiş cerrahi aletler sokularak yapılan işlemlerdir. Endoskop yardımıyla uygulanan cerrahi teknikler arasında transaksiller ve transumblikal meme büyütme (koltuk altı ve göbek yoluyla meme büyütme), alın ve total yüz germe, karın duvarı gerginleştirme ve kas tamiri ve bazı rekonstrüktif işlemler sayılabilir.

Endoskopik plastik cerrahinin avantajları nelerdir?

Endoskopik cerrahide kullanılan küçük kesiler yalnız ameliyat sonrası yara yerinde görülen hissizliği ve yara izlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda dolaşıma en az hasar verir. Bu yüzden ameliyat sonrası ödem azdır. Endoskopik teknikler, açık yaklaşımlarla karşılaştırıldığı zaman ameliyat sonrası yara iyileşmesi sorunlarında ve iyileşme süresinde önemli oranda azalma sağlamaktadırlar.

Endoskopik alın germe ile standart teknik arasında ne fark vardır?

Alın germe işlemlerinde en önemli sorunlardan biri de saçlı deri içinde kalan kesi izidir. Bu keside zamanla saç kaybı oluşabilir ve kesi izi seyrek saçlı kadınlarda ve saç çizgisi geride olan erkeklerde önemli bir kozmetik sorun oluşturabilir. Endoskopik yöntemde saçlı deri içindeki iz çok kısadır ve önemli bir kozmetik sorun oluşturmaz. Ayrıca ameliyat sırasında kanama çok daha az olur ve iyileşme süresi çok daha kısadır. Bu yöntemle farklı derinliklerde çalışılarak çok farklı tekniklerle alın, kaş ve göz çevresi yapılara çeşitli işlemler yapılabilir. Bu işlemler tamamen kişilerin beklentileri ve mevcut kozmetik sorunlarına göre seçilir.

Endoskopik yöntemle meme büyütmenin avantajları var mıdır? Nelerdir?

Endoskopik yöntemle meme büyütme işlemi cerrahın ve işlem yapılacak kişilerin bireysel beklenti ve görüşleriyle belirlenir. Koltuk altında iz bırakacak bir yöntem bazı kişilerce en doğru seçim olabilir. Uygulamayı yapacak cerrah da aynı kanıdaysa endoskopik yöntemle meme büyütme seçeneklerde biri olarak değerlendirilebilir.