GIDI ESTETİĞİ

gıdı-estetiği

Gıdı neden olur?

En temel neden kilo fazlalığıdır. Bunun dışında yaşlandıkça ortaya çıkar ya da artış gösterir.

Boyunda deri altında yağ birikmesi en sık görülen nedendir. Platisma denen, boyunu çepeçevre örten deri altı ince kas tabakasının incelmesi, kuvvetinin azalması ya da ayrışmalar göstermesi diğer nedenlerdir. Ayrıca çene altı tükrük bezlerinin büyümesi de gıdı oluşmasına katkı sağlayabilir.  Alt çene ucunda gerilik ya da alt çene kemiğinde kısalık varsa yalancı gıdı ortaya çıkabilir.

Boyunda çene altı tükrük bezlerine her zaman müdahale edilir mi?

Hayır. Bu durum nadiren gereklidir. Fakat bazı kişilerde yapısal özellikler nedeniyle bu bezler yerlerinden sarkmış ya da boyut olarak büyümüş olabilirler. Anlamlı bir estetik etki elde etmek için bu nedenlerle bazen bu bezlerin küçültülmesi ya da yerlerinin değiştirilmesi gerekebilir.

Hemen kilo versem gıdı düzelir mi?

Gıdı ortaya çıkışında tek başına yağ fazlalığı her zaman gerçek nedeni oluşturmaz. Bu nedenle kilo verince gıdı ortadan kaybolmaz ancak değişen derecelerde azalma gösterir.

Liposuction işe yarar mı?

Bir düzeye kadar evet. Liposuction hem fazla yağı almakta etkili olur, hem de işlem sonrasında boyun derisinde bir miktar sıkılaşma ortaya çıkar. Bu nedenle bazı kişilerde liposuction tek başına düzelme sağlayabilir ya da gıdı görünümünü azaltabilir.

Başka ne yapılabilir?

Özellikle platisma denen kas tabakasına yönelik cerrahi işlemler yapılabilir. Çeşitli dikişlerle kas tabakası sıkılaştırılır ve gerginleştirilir. Boyun derisi gerilebilir. Çene ucu öne ilerletilebilir. Bu işlemlerin birkaçı birleştirilebilir.

Başka işlemler aynı anda yapılabilir mi?

Boyun germe işlemi zaten genellikle yüz germe prosedürlerinin bir parçasıdır. Ama tek başına da uygulanabilir.

Boyun germe ameliyatı nasıl yapılır?

Basitçe derinin gerilmesi şeklinde uygulanabileceği gibi platismaya yönelik işlemler, yağ dokusuna yönelik işlemler, çene altı tükrük bezi girişimleri gibi uygulamalar birlikte ya da uygun kombinasyonlar şeklinde yapılabilir. MACS lift şeklinde yapılan yüz germe işlemlerinde ise boyun açılmadan platisma germe işlemi yapılabilir ve boyun konturunda anlamlı derecede düzelme sağlanabilir. Burada üç ünite ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Boyun derisi, deri altı ince kas tabakası (platisma) ve bunların derininde bulunan yağ, kas ve tükrük bezi oluşumları.  Sonuçta derinde bulunan şişmiş ve sarkık yapılar küçültülmeli ya da yeniden yerlerine yerleştirilmeli ve üzerlerini örten deri ve deri altı yapılar onları düzgün bir şekilde saracak şekilde yerine oturtulmalıdır.

Erkeklerde de yapılabilir mi?

Aynı işlemler erkeklerde de yapılabilir. Küçük teknik farklılıklar vardır.