KADINLARDA SAÇ EKİMİ

Kadınlarda-Saç-Ekimi

Kadınlarda saç kaybı ya da azalması ne sıklıkta görülür?

Kadınların yaklaşık %55’i yaşamlarının bir döneminde saç kaybına uğrarlar. Saç kaybı yaşla doğru orantılıdır. Yani genel kadın populasyonunda yaş ilerledikçe saç kaybı oluşur. Bazıları ise erken yaşlarda kadın tipi saç kaybı denen ve dik oturuşta başın en yukarıdaki, yere paralel düzleminde ortaya çıkan bir saç kaybı şekli yaşarlar. Bu tip saç kaybında erken tanı koymak ve erkenden tedaviye başlamak çok önemlidir. Bunun dışında kadınlar doğum sonrası dönemde de önemli oranda saç kaybı yaşayabilirler fakat bu kayıp genellikle kalıcı değildir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, uygunsuz diyet ve bazı ilaçlar da saç kaybına neden olabilirler. Beslenme düzeldiğinde saç kaybı genellikle bir süre sonra kendiliğinden düzelir, bazen demir, çinko, vitaminler gibi bazı eksikliklerin dışarıdan ek olarak tamamlanması gerekebilir.

Erken tanı ve tedavinin önemi nedir?

Kadınlarda kalıcı saç kayıpları uzun zamana yayılan kronik bir süreçtir. Erken tıbbi tedaviye başlanması saç sayısını arttırmasa bile dökülmeyi durdurabilir ve ciddi boyutlara ulaşmasını engelleyebilir.

Erken tedaviden kasıt nedir?

Topikal, yani saçlı deriye sürülerek uygulanan bazı ilaçlar, ağızdan alınan bazı ilaçların kullanılmaya başlamasıdır. Bu tedaviler inatla ve uzun zaman sürdürülmelidir. Tedaviye yanıt geç alınabilir fakat olumlu yanıt oranı yüksektir. Bunun dışında düşük yoğunluklu lazer tedavisi gibi gelecek için umut vadeden bazı yöntemler gelişme aşamasındadır.

Kadınlarda saç ekimi uygulanabilir mi?

Kadınlarda saç ekimi oranları gittikçe artmaktadır ve her geçen gün daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Öncelikle saç kaybının kalıcı olduğu belirlenmelidir. Bilinen her saç ekimi yöntemi uygulanabilir. Başarıda en önemli nokta ekim alanının ve ön saç çizgisinin tasarımıdır. Bu aşamaların erkek saç ekiminden bazı farkları vardır.

Saç ekimi yöntemleri nelerdir?

Saç ekimi yöntemleri FUE ve FUT olarak basitçe iki ana başlık altında incelenebilir. Aslında burada bir kavram karmaşası vardır. FUE ve FUT aslında saç kökü alım yöntemleridir. Ekim kısmı kabaca birbirinin aynıdır. İnsan saçlı derisi saçları folliküler ünitelerden oluşur. Her bir folliküler ünitede 1,2,3 ya da 4 saç teli bulunur. FUE yöntemi başın arka kısmı ve yanlar gibi kalıcı saç alanlarından folliküler ünitelerin tek tek alınması işlemidir. İki basamaklı ya da üç basamaklı yöntemlerle yapılabilir. Daha sonra alınan kökler tekli, ikili ya da üçlü saç teli gruplarına ayrılır. Ekilecek alanda alan ve yoğunluk tasarımlarını takiben saçsız alanda açılan küçük kanallara ekilir. Ekim işlemi FUT yönteminde de aynıdır. FUT yönteminde ise başın arka kısmından gerektiği kadar doku kesilerek alınır, daha sonra folliküler ünitelerine ayrılır ve ekilmesi planlanan bölgeye ekilir. Doku alınan yer ise dikişle kapatılır.