KARIN BÖLGESİ ESTETİĞİ

karın-estetiği

Karın bölgesinde estetik girişim olarak neler yapılmaktadır?

Abdominoplasti, mini abdominoplasti ve liposuction işlemleri tek başına ya da birlikte uygulanabilmektedir.

Mini-abdominoplasti ve abdominoplasti nedir? Aralarında ne fark vardır?

Abdominoplasti adıyla da bilinen karın germe ameliyatları özetle karın bölgesindeki fazla yağ ve derinin çıkarılması, kalan deri ve göbeğin yeniden şekillendirilmesi ve daha derinde bulunan karın duvarının gevşekliğinin giderilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Mini abdominoplastide ise ameliyat alanı daha küçük tutulur. Göbek ile ilgili doğrudan bir yer değiştirme işlemi yapılmaz. Göbek hizası üzerinde kalan alanlarda karın duvarı denen derin yapılara herhangi bir girişim yapılmaz. Mini abdominoplastide daha çok göbek hizası altında kalan alandaki deri ve yağ fazlalalığı giderilir.

Liposuction ile birlikte mini abdominoplasti yapılabilir mi?

Yapılabilir. Hatta birçok kişide birlikte yapılması çok daha iyi estetik sonuçlar doğurur. Karın derisi ve yağ katlarında fazlalığın birlikte eşlik ettiği durumlarda bilinen en iyi tedavi cerrahi tedavidir. Fazla derinin çıkarılması dışında bir seçenek yoktur. Fakat ılımlı derecede yağ fazlalığı ve hafif derecede deri sarkması varlığında liposuction tek başına yeterli olabilir ya da mini abdominoplasti eklenebilir.

Karın bölgesinde yapılacak estetik girişim nasıl planlanır?

Kalıtsal özellikler, gebelik, yaşlanma, önceden geçirilmiş karın ameliyatları, sık ve çok miktarda kilo alıp verme, düzensiz beslenme, yeterli ve düzenli egzersiz aktivite alışkanlığı olmaması gibi etkenler karın derisinde sarkma ve düzensizliğe yol açarlar. Karın derisi ve yağ tabakasının altında bulunan karın duvarı oluşumlarında gevşemelerin varlığı da bu bozukluklara değişen derecelerde eşlik eder ve karındaki şekil bozukluğuna önemli oranda katkıda bulunabilirler. Hatta karın duvarında ayrılma ve fıtıklar da ortaya çıkabilir. Karın derisi ve yağ katlarında fazlalığın birlikte eşlik ettiği durumlarda bilinen en iyi tedavi cerrahi tedavidir. Fazla derinin çıkarılması dışında bir seçenek yoktur. Fakat ılımlı derecede yağ fazlalığı ve hafif derecede deri sarkması varlığında liposuction tek başına yeterli olabilir. Çünkü fazla yağın alınması sonrasında deride hafif derecede bir gerilme ortaya çıkar ve bazı kişilerde yeterli gerginlik sağlayabilir. Cerrahi tedavi dışındaki LPG, mezoterapi, karboksiterapi gibi yöntemler çok kısıtlı oranda ve kalıcı olmayan yarar sağlayabilirler. Belli bir dereceyi aşmış deri fazlalıkları var ise egzersiz yöntemleri de genellikle işe yaramaz. Gebelik düşünen ve yeterli kilo kontrolü sağlayamayan kişiler karın germe ameliyatları için uygun aday değildirler. Karın germe ameliyatları için bilinen en önemli risk sigara içmektir. Sigara içiyorken bu işlemin yapılması çok ciddi hatta hayati riskler ortaya çıkarabilir. Bu ameliyatlar için en uygun adaylar sigara içmeyen, ciddi kilo dalgalanmaları yaşamayan, diğer yönüyle sağlıklı olup ciddi bir sağlık riski olmayan gerçekçi beklentilere sahip kişilerdir. Karın germe ameliyatları ameliyat sırasında ele alınan dokunun yaygınlığına göre çeşitli şekillerde yapılabilir. Mini abdominoplasti, tam abdominoplasti, uzatılmış abdominoplasti gibi çeşitleri vardır. Bu işleme ayrıca liposuction da eklenerek farklı bölgelere farklı girişimler de yapılabilir. Uygun kişilerde endoskopik yöntemler de eklenebilir. Liposuction ve endoskopik onarım eklendiğinde majör cerrahi geçirecek alan küçültülebilir. Klasik karın germe ameliyatında göbeğin yeri de değiştirilir ve şekli yeniden oluşturulur. Ayrıca yağ tabakasının altında kalan karın duvarı kısmında da kişinin gereksinimine göre dikişlerle sıkılaştırma işlemi uygulanır. Tekrar işe dönme süresi birkaç haftayı bulabilir. Ameliyat son