MEME DİKLEŞTİRME

mbannery1

Kadınlarda memeler dişiliğin ve bireyselliğin önemli göstergelerindendir. Memelerde büyüklük, şekil ve görünüm sağlıklı, genç ve dişil kimliğin belirleyicilerindendir. Bu yüzden meme görünümlerinde olumsuz değişiklikler dişilik ve bireysel kadın kimliği üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Vücudun diğer bölümleri gibi memeler de bazı etkenler nedeniyle şekil değişikliklerine uğrar. Kadınlarda meme şeklini belirleyen faktörler genetik, hamilelik ve emzirme, yaşlanma, kilo alıp verme, hormonal değişiklikler olarak özetlenebilir. Uygun yerleşim ve büyüklükte olan memeler çeşitli etkenler nedeniyle büyüyebilir, sarkabilir, dokusunda yumuşama ya da sertleşmeler olabilir. Meme dikleştirme işlemleri memelere yeniden uygun yerleşim ve şeklini kazandırabilir.

Memeler göğüs duvarı önünde kasların önünde yerleşmiş ve deri ile kaplı oluşumlardır. İçlerinde süt bezleri, yağ dokusu ve destek dokusu barındırır. Aslında embriyonik dönemde özelleşmiş ter bezleridir. Süt bezleri emzirme döneminde sütü oluştururlar ve kanallar aracılığıyla meme ucuna taşırlar. Bu bezlerin çevresi kişiye göre değişen oranlarda yağ dokusu bulundurur ve memeye özgü şekil ve kıvamın oluşmasını sağlarlar. Meme içinde bazı askı yapıları ise memeleri yer çekimine karşı gövdeye asılı ve dik tutarlar.

Memelerin sarkmasında temel rolü yaşlanma ve yer çekimi oynarlar. Zaman içinde meme derisindeki elastik yapılar bu özelliğini yitirir, meme dokusu içindeki asıcı yapılar zayıflar ve memelerde yumuşama ve sarkma oluşur. Gebelik ve emzirme döneminde ortaya çıkan büyüme-küçülme dönemleri de bu yapılardaki kuvvetin azalmasına neden olurlar. Hormonal nedenler ve kilo alıp verme değişimleri de sarkma oluşmasında önemli rol oynarlar. Genetik farklılıklar nedeniyle bu nedenlerin etkileri herkeste aynı derecede ortaya çıkmaz.

Meme dikleştirme prosedürlerinde temel olarak gevşemiş ve genişlemiş fazla deri atılır, meme dokusu çeşitli yöntemlerle göğüs duvarında yukarıya ilerletilerek tespit edildir ve kalan meme derisi yeniden şekillendirilir. Temel yaklaşım istenen meme şeklini sağlarken memelerde mümkün olan en az ameliyat izi bırakmaktır. Her memeye uygun olan tek bir standart bir yöntem yoktur. Sarkmanın ve meme derisinde fazlalığın şiddetine göre temel olarak 4 çeşit iz bırakılarak işlem gerçekleştirilebilir. Bu izler, meme ucunun üst yarısında, meme ucunun çevresinde, meme ucuna ek olarak buradan aşağı dik uzanan bir çizgi şeklinde yine bunlara ek olarak meme alt katlantı çizgisinde iki yana uzanan yatay bir çizgi şeklinde olabilir. Bu izlerin ve uygulanacak tekniğin seçiminde temel belirleyici memelerin şeklidir. İkincil olarak uygulayıcının deneyimi ve kişilerin beklentileri de teknik seçiminde kısmen rol oynar.

Bazı kişilerde ise sadece silikon yapıda protez kullanımıyla da hafif derecede bir meme dikleştirme meme büyütme işlemiyle birlikte gerçekleştirilebilir. Bazı kişilerde ise klasik meme dikleştirme işlemine protez eklenerek hem büyütme hem de dikleştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Hem büyük hemde sarkmış meme varlığında ise meme küçültme ve dikleştirme işlemleri birlikte gerçekleştirilebilir.

Ameliyat sonrasında özel sutyenlerin kullanımı konforu ve güvenliği arttırır. İyileşme süresi işlemin türüne ve kişiye göre farklılıklar gösterir ve 1-2 hafta arasında değişir.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.

With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised. With over ten years experience in the industry, our certified therapists are dedicated to providing you with the highest level of service, with each treatment and package fully customised.