SAÇ EKİMİ

sacekimi

Erkek tipi saç dökülmesi ya da daha doğru bir deyimle androjenik alopesi kalıtsal etkenler başta olmak üzere yaşlanma ve hormonal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkar. Erkek tipi saç kaybı kaybın şiddetine göre 7 ana sınıfta incelenir. Saç kaybı ne kadar erken yaşlarda başlarsa kaybın şiddetinin o denli fazla olacağı söylenebilir.

Kadınlarda ise gebelik sonrası dönem, hormonal değişkenler nedeniyle geçici ve kalıcı saç kayıpları oluşabilir. Kadınlarda kalıcı saç kaybı daha çok tepe bölgesinde ve değişen derecelerde seyrekleşme şeklinde ortaya çıkar ve genellikle tam kayıp yoktur. Bu gibi durumlarda tanı kesinleştirildikten sonra en iyi çözüm saç ekimi uygulamalarıdır. Bunlar dışında geçici saç kayıplarında (kemoterapi gibi) destekleyici tedaviler daha akılcıdır. Bu nedenle özellikle kadınlarda saç kaybı tanısının kesinleştirilmesi gereklidir.

  1. evredeki bir erkek tipi saç kaybında kayıp oranı %40-50 gibi oranlara ulaşabilir. İnsan saçı yaklaşık 2,5 yıl süren bir döngüyü izler bu sırada bazı aralıklarda kök canlı olmakla birlikte saç olarak görünmez. Daha sonra uzar, bir dönem öyle kalır ve tekrar dökülür. Kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye saç yoğunluğu oldukça değişkenlik gösterir. Geçici saç kaybı nedenleri elendikten sonra saç ekimi kararı verilebilir.

Saç ekimi yöntemleri FUE ve FUT olarak basitçe iki ana başlık altında incelenebilir. Aslında burada bir kavram karmaşası vardır. FUE ve FUT aslında saç kökü alım yöntemleridir. Ekim kısmı kabaca birbirinin aynıdır. İnsan saçlı derisi saçları folliküler ünitelerden oluşur. Her bir folliküler ünitede 1,2,3 ya da 4 saç teli bulunur. FUE yöntemi başın arka kısmı ve yanlar gibi kalıcı saç alanlarından folliküler ünitelerin tek tek alınması işlemidir. İki basamaklı ya da üç basamaklı yöntemlerle yapılabilir. Daha sonra alınan kökler tekli, ikili ya da üçlü saç teli gruplarına ayrılır. Ekilecek alanda alan ve yoğunluk tasarımlarını takiben saçsız alanda açılan küçük kanallara ekilir. Ekim işlemi FUT yönteminde de aynıdır. FUT yönteminde ise başın arka kısmından gerektiği kadar doku kesilerek alınır, daha sonra folliküler ünitelerine ayrılır ve ekilmesi planlanan bölgeye ekilir. Doku alınan yer ise dikişle kapatılır.

Son yıllarda FUE yöntemi medyanın da desteğiyle oldukça popülerlik kazanmıştır ve aldatıcı şekilde FUE’nin FUT’a üstün olduğu işlenmiştir. Aslında her iki yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. FUE yönteminde arkada dikiş izi kalmaz, FUT’da ise başın arka kısmında kalıcı bir dikiş izi oluşur. Fakat son zamanlarda ortaya atılan farklı kapatma teknikleriyle oluşacak dikiş izi çok azaltılabilir. FUE yönteminde iyileşme ve işe dönüş biraz daha hızlıdır. FUT ya da başka bir nedenle oluşmuş yara izleri ise FUE ile iz üzerine saç ekilerek azaltılabilir. FUE’de saç kökü alınabilecek yüzey alanı daha fazladır fakat bu daha fazla sayıda saç kökü alınabileceği anlamına gelmez. FUT’da alınabilecek saç kökü sayısı daha fazladır. Çok sayıda saç follikülü nakli gerektiğinde ise FUE ve FUT yöntemleri birlikte gerçekleştirilebilir. FUE ile ön saç çizgisi ve kaş ekimi için gerekli tekli ve ince saç kökleri ise ense alt kısmından alınabilir. FUT ile bu bölgelerden saç kökü almak mümkün değildir. FUE yöntemi ile saç alınacak alanda sertleşme olmasından dolayı tekrarlayan seanslarda alım işlemi biraz zorlaşır. FUE ile alınan kökler biraz daha nazik ve kırılgandır. Bir kısmı da kök hasarı nedeniyle kullanılamaz. FUE daha uzun zaman alır ve daha çok emek gerektiren bir işlem olduğundan daha pahalıdır.

Ekim sonrasında ekilen kökler önce dökülürler. Daha sonra 4-6 ay aralığında çıkmaya başlar ve 9-12 ay aralığında istenen uzunluğa ulaşırlar. Daha sonra ömür boyu dökülmezler ve uzamaya devam ederler.