YÜZ DOLGU VE İMPLANTLAR

Yüzde dolgu maddeleri ve implantlar ne amaçla kullanılmaktadır?

Yüz konturlarının düzeltilmesi, değiştirilmesi ya da yeniden oluşturulmasında yüze uygulanan implantlar sıklıkla kullanılmaktadır. Yüz implantları farklı amaçlar için kullanılabilir. Erkeksi ya da kadınsı görünümü arttırabilir ya da tersine çevirmede yardımcı olarak kullanılabilir. Yüze implant uygulama işlemleri yüzün belli bölümlerinde hacim kaybını giderebilir, o bölgedeki kaybı yerine koyabilir ya da hacimde istenen derecede artış sağlayabilir. Yaşlanmaya bağlı değişikliklerde tek başlarına ya da başka işlemlerle birleştirilerek istenen sonuç elde edilebilir. Kişinin yüz yapısının ya da kimliğinin değiştirilmesinde de yüz implantları sıklıkla uygulanır. Yüz implantlarının bir diğer uygulama alanı ise yüzdeki asimetrilerdir. Yüzün iki yanı arasındaki yapısal farklılıkların ortadan kaldırılmasında yüz implantı kullanılması oldukça yüz güldürücü sonuçlar verebilir. Çene, elmacık kemiği, yanak ya da alında var olan asimetrilerin düzeltilmesinde tek başına ya da başka yöntemlerle birlikte implant kullanımı sıklıkla başvurulan yöntemlerdendir.

İmplantların yapısı nedir?

Farklı maddelerden yapılmış çeşitli şekillerde yüz implantları mevcuttur ve bu amaçla en çok tıbbi silikon kullanılır.  İmplantlar şekil verilmiş katı halde maddelerdir. Bu maddeler çoğunlukla cerrahi işlemler ile yüze yerleştirilirler. Genellikle derin planlara ve daha çok da yüz iskeletini oluşturan kemiklere yakın yerleştirilirler. Bir çok implantın yerleştirilmesinde genellikle ağız içi yol tercih edilir. Dolgu maddesi olarak da en sık hyaluronik asit kullanılmaktadır.

Yüzde dolgu maddeleri ve implantlar nasıl etki bırakırlar?

Yüz implant uygulamaları genellikle yüz görünümünde hızlı ve belirgin değişiklikler oluştururlar. Bu nedenle işlem öncesi planlama çok ayrıntılı bir şekilde yapılmalıdır. İşlem uygulanacak kişi beklentilerini çok net bir şekilde ortaya koymalıdır ve işlem sonucunda ulaşılabilecek sonucu iyi bilmelidir. Gereğinden az, gereği kadar ya da gereğinden biraz fazla hacim kazandırıcı implant uygulamaları farklı amaçlara hizmet edebilirler, sonuçları kişiden kişiye farklı olabilirler, idealden biraz az ya da daha fazla hacim kazandırıcı uygulamalar bazen daha yararlı olabilirler. Küçük derecede hacim ve şekil değişikliği istenen durumlarda ise hyaluronik asit gibi enjekte edilebilen dolgu maddeleri kullanılır. Fakat dolgu maddeleri sınırlı sürede bir etkiye sahiptir. Yüz implantları ise kalıcı etkiye sahiptirler.

Yüz implantları uygulamalarında risk nedir?

Yüze implant uygulamalarında en önemli riskler implantın yer değiştirmesi ve enfeksiyondur. Sık rastlanmamakla birlikte bu sorunların varlığı ikinci bir girişim gerektirebilir ya da implantın çıkarılması ile sonuçlanabilir. Doğru planlama ve uygulama tekniğiyle bu riskler azaltılabilir.

İmplantlar yüzde en sık hangi bölgelerde kullanılırlar?

Yüz implantları en çok çene konturu ve yanak-elmacık kemiği konturu düzeltilmesinde kullanılırlar. Çeneye yönelik uygulamalarda daha çok ağız içi yol tercih edilebilir, yanak bölgesine yönelik işlemlerde ise ağız içi ya da göz kapağı altı yollar kullanılabilir. Deriye yönelik başka cerrahi işlemlerle implant uygulaması da yapılacaksa işlemin yapıldığı alandan da yüze yerleştirilebilir. Geçmiş yıllarda burunda kullanıma yönelik çeşitli sentetik yapıda implant kullanımı öne sürülmüştür. Fakat bugün gelinen noktada burunda implant kullanımı son derece sakıncalıdır ve bilimsel literatür tarafından önerilmemektedir.